Zaposlenici naše škole
xxxx

Halilović Muriz, direktor

Ahmetspahić Senada, pedagogica

Gazdić Senahid, prof. informatike i stručnih predmeta

Hasić Senad, prof. demokratije

Imamović Ulfeta, prof. geografije

Numanović Elvis, prof. ekonomske grupe predmeta

Halilović Muradifa, prof. matematike

Šišić Ernad, prof. mašinske grupe predmeta

Imamović Elvisa, prof. njemačkog jezika

Halilović Dževad, prof. historije

Zlatarević Sanela, prof. bosanskog jezika i književnosti

Čaušević Mersida, prof. hemije

Šarenac Irma, prof. engleskog jezika

Vejzović Sanja, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Avdibašić Mirsada, prof. matematike

Jurišić Sanela

Kovačević Alisa, prof. ek. grupe predmeta

Ibrišević Šefik, prof. poslovne informatike

Ahmetspahić Amirela, prof. bosanskog jezika

Halilović Belma, prof. engleskog jezika

Krekić Emina, prof. psihologije

Selimbašić Fatima, prof. praktične nastave frizera

Softić Samedin, prof. fizike

Lješnica Adel, prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Šečić Nevzeta, prof. prava

Salkić Belma, prof. praktične nastave-mašinska grupa

Hotović Muamera, prof. praktične nastave-mašinska grupa

---------------

Mujabašić-Esmić Azra, prof. vjeronaukeMuminović Almasa, nast. prak. nast.-frizeri

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |