Početna » Spisak sekcije naše škole

Informatička sekcija


Rukovodilac: prof. Gazdić Senahid

Broj članova: 14

Recitatorska sekcija


Rukovodilac: prof. Zlatarević Sanela

Broj članova: 8

Debatna sekcija


Rukovodilac: prof. Ulfeta Imamović

Broj članova: 13

Hemičari sekcija


Rukovodilac: prof. Gordana Kanjić

Broj članova: 9

Matematička sekcija


Rukovodilac: prof. Muradifa Halilović


Broj članova: 13

Odbojkaška sekcija


Rukovodilac: prof. Elvis Krekić

Broj članova: 21

Folklorna sekcija


Rukovodilac: prof. Mirza Demirović

Broj članova: 15

Vijeće učenika


Rukovodilac: prof. Elvisa Imamović
prof. Elvis Numanović

Broj članova: 23

Posjetite nas

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |