Historijat naše škole

Hod vremena

Škola je kao rijeka koja neprestano teče, nekad bujnija, nekad mirnija, ali nikad ista, uvijek drugačija, uvijek nova, uvijek mlada, puna virova, vrtloga i brzaka. Zagrabiti iz te rijeke, procijediti talog koji se već unekoliko formirao i pretočiti ga u rijeci što će vjećito teći u vremenu bez nas nije nimalo lahko. Dijelove i ljepotu minule prošlosti ugradjujemo u ovu hroniku s nadom da će biti trajna koliko i djela generacija koje prođoše kroz ovu školu, kako bi pokazali kako se kalio,kao nasušna potreba vremena, i traje ovaj hram prosvjete. Iako je vrijeme mnogim događajima izgubilo ključe, otimali smo od erozije godina ono sto živi u nama kao sjećanje. Znamo da plamen ražnja života prži sve osim zapisane riječi i da sjećanja blijede, zato ih pretačemo u ovu hroniku za godine koje će doći. Plamen baklje svjetlosti znanja upaljen je davno 1960. i iz godine u godinu prihvatale su ga nove generacije. Ovu iskru prilažemo s vjerom da otesmo od smrti ono što dugujemo prošlosti i sto nam traži budućnost.

    


Panorama Kladanja iz 1920 godine.

Osnivanje i početak rada niže gimnazije u Kladnju


Godine 1950/51., na inicijativu predsjednika sreza Hamida Mazalovića, otvara se «Niža Gimnazija» i upisuje se peti razred sa 27 učenika. Za direktora je postavljen Avdo Humčanin, učitelj. Predavali su Džaferagić Munib, učitelj iz Olova, Mito Tresiglavić, ing. šumarstva, a nastavu izvodio uz pjevanje i Humčanin Avdo. Posljednja generacija «Niže Gimnazije» bila je 1956/57.godine, kada Zakonom o osnovnoj školi ona prerasta u Osmogodišnju školu.

    
Zgrada niže gimnazije i dom kulture 1950/51.godine.


Pocetkom šezdesetih godina počelo se razmišljati o formiranju gimnazije u Kladnju. U tom smislu poduzete su i određene pripreme za za osnivanje gimnazije. Sreski Narodni odbor Opštine Kladanj u svom zapisniku 36.sjednice 1960.godine donosi Odluku o osnivanju Fonda za izgradnju fiskulturnih objekata i terena na opštini Kladanj. U jesen 1961.godine, prema odluci Narodnog odbora skupštine opštine, u Kladnju je počela sa radom Mješovita gimnazija. Na početku rada i ova mlada srednjoškolska ustanova, kao i njoj slične, nije imala ništa, osim upisanih učenika, a njih je bilo 27. Nastava je izvođena uprostorijama osnovne škole «Vladimir Nazor » sa kadrovima te škole. Da bi prvi gimnazijalci imali normalne uslove školovanja, Narodni odbor opštine, kao osnivač, pristupa izgradnji školskog objekta za potrebe gimnazije. Godinu dana od osnivanja gimnazije, izgrađen je prvi dio objekta sa četiri učionice. Škola je bila od samoga pošetka rasadnik onih koji će postizati vrhunske rezultate. O tome svjedoči podatak da su učenici prve generacije (i kasnije ) postali istaknuti nastavnici, pravnici, ekonomisti, inžinjeri i doktori nauke ( Remetić Slobodan, doktor lingvističkih nauka).

    


Prva generacija maturanata gimnazije Kladanj 1964/65

43.godina srednjeg obrazovanja u Kladnju -Historijski pregled


40.godina je prošlo od dana kada su postavljeni temelji kladanjskoj gimnaziji, prvoj srednjoj školi u historiji kladanjskog kraja. To je početak trasiranja puta za kompleksniji prosvjetiteljski rad u ovom kraju. Za četrdeset godina svog postojanja, kladanjska srednja škola dala je na desetine vrhunskih naučnika, umjetnika, književnika, sportista, političara, a silom prilika ( 1992-1995.g. ) i boraca. Ona je u svim dručtveno-ekonomskim, kulturnim i političkim prilikama znala i umela da njeguje progresivne i kreativne generacije učenika i da ih podari svom kraju. Početkom školske 1962/63.godine i dalje je uzražen problem školskog (učioničkog) prostora jer zgrada Gimnazije, koja je u izgradnji, još uvijek nije zavšena, te se nastava održavala sa određenim problemom u zgradi osnovne škole, a čak i na otvorenom prostoru. 20.novembra 1962.godine završena je zgrada Gimnazije i istog dana počela je nastava u novoj zgradi za dva odjeljenja I-og i jedno odjeljenje II-og razreda sa ukupno 71 učenikom. Na sjednici Nastavničkog vijeća održanoj 29.08.1962.g. izvršena je podjela predmeta na nastavnike, a 05.09.1962.g. počela je nastava u novoj školskoj godini. 09.aprila 1963.godine Nastavničko vijeće donijelo je Odluku o pristupanju Gimnazije-Kladanj zajednici gimnazija. Nastava za školsku 1963/64.godinu počela je 05.septembra. Nastava se izvodila u četiri odjeljenja od I do III razreda sa ukupno 126 učenika. 21.septembra 1963.godine održana je sjednica Školskog odbora na kojoj je usvojen godipnji program rada Gimnazije-Kladanj. Prvi podaci o proslavi dana škole datiraju iz 1964.godine. Programom proslave predviđene su takmičenja odjeljenja u raznim sportskim disciplinama, postavljanje izložbe likovnih radova, održavanje i dodjela priznanja i nagrada što se praktikuje i i nadlje u budučnosti do danas. Nastava za školsku 1964/65.godinu počela je 06.septembra 1964.godine za 166.učenika. Nastavu je izvodilo deset nastavnika. 25.maja 1965.godine usvojen je Program proslave dana škole. U periodu od 12-17.juna 1965.godine održan je završni ispit prve generacije maturanata gimnazije Kladanj. Od školske 1965/66.godine škola nosi naziv Gimnazija «25.maj» Kladanj. Nastava je počela 06.septembra 1965.godine za 133 učenika razvrstanih u pet odjeljenja. Na osnovu Opšteg zakona o školstvu korigovan je Nastavni plan za gimnaziju. Na sjednicama Radne zajednice Gimnazije «25.maj» razmatrala su se pitanja: -Donošenje Pravilnika o odgovornosti za povredu radnih dužnosti, -Prijem radnika na administrativnim poslovima, -Usvajanje Pravilnika o stručnom usavršavanju nastavnika i dr. 07.maja 1966.godine četrdeset i pet učenika učesvovalo je u akciji dobrovoljnog davanja krvi. Školska 1966/67.godina počela je 01.septembra 1966.g.,a istog dana počelo je nastava za 127 učenika razvrstanih u pet odjeljenja. Te godine je nastava biologije je ostala nezastupljena. U novoj 1967/68.godini zasupljena je nastava biologije dolaskom profesora Grabčanović Fejsela. U toku školske 1968/69.godine prema planu Prosvjetno-pedagoškog zavoda Tuzla u kladanjskoj gimnaziji je ivršeno testiranje učenika iz predmeta: srpskohrvatski jezik,geografija,biologija,matematika,fizika,istorija i filozofija. Školske 1968/69.godine učenici Gimnazije «25.maj» Kladanj učestvovali su na Saveznom takmičenju u višeboju,koji je održan u Ohridu. Školske 1969/70.godine za učenike IV razreda organizovana je Maturalna ekskurzija u Italiju. Nastava u školskoj 1970/71.godini počela je 04.septembra. Nastavu je izvodilo dvanaest nastavnika.Nastava nije bila strućno zastupljena za predmete:ruski jezik,fizika,muzičko vaspitanje. Od 01.februara 1970.godine škola nosi zvanični naziv Gimnazija «Akif Šeremet» Kladanj. Nastava u školskoj 1971/72.godini počela je 06.septembra 1971.godine. Brojno stanje učenika je bilo svega 129.

Srednjoškolski centar «Akif Šeremet»Kladanj

Na osnovu odluke Skupštine opštine Kladanj iz 1972.godine gimnazija «Akif Šeremet» transformiše se u Srenjoškolski centar «Akif Šeremet»Kladanj. 15.novembra 1972.godine Komisija Republičkog sekretarijata za obrazovanje i kulturu utvrdila je da postoje potrebni uslovi za rad Srednjoškolskog centra «Akif Šeremet» iz Kladnja, te shodno tome republički sekretarijat za obrazovanje i kulturu 26.12.1972.godine pod brojem UP-I-04-61/49 izdaje rješenje da SŠC «Akof Šeremet» u svom sastavu ima: 1.Gimnaziju 2.Školu učenika u privredi sa strukama i zanimanjima: a)drvnoindustrijska struka-zanimanje:stolar za građevinsku stolariju i namještaj b)trgovinska struka-zanimanje:prodavač c)ugostiteljska struka-zanimanje konobar,a od 18.05.1973.g. i kuhar U toku 1974.godine izvrčena je dogradnja zgrade SŠC «Akif Šeremet» čime se dobilo uvećanje školskog prostora za četiri nove učionice. Ukupno je školske 1975/76.godine u SŠC «Akif Šeremet» obrazovalo 484 učenika.Broj zaposlenih u SŠC bio je 42 stalno zaposlena i devet spoljnih saradnika. 01.aprila 1976.godine učenici SŠC uzeli su učešće u akciji čišćenja korita rijeke Drinjače i ulica grada. 02.aprila 1976.godine učenica SŠC Kuljanin Esmina nosila je štafetu mladosti. Od školske 1976/77.godine SŠC u Kladnju ima 21 odjeljenje i nastava se odvija u dvije smjene.Od ove školske godine u okviru SŠC «Akif Šeremet» egzistira i Ekonomska škola za obrazovanje ekonomskih tehničara. 19.septembra 1976.godine organizovana je proslava 15.godina SŠC «Akif Šeremet». Školsku 1978/79.godinu sa uspjehom je završilo 694 učenika, a 60 učenika se upućuje da ponovi razred. Školske 1979/80.godine u SŠC «Akif Šeremet» upisano je 823 učenika. 18.decembra 1979.godine za učenike SŠC koji su učestvovali na regionalnom takmičenju iz opčtenarodne odbrane i postigli zapažene rezultate,predsjednik SO Kladanj priredio je prijem. 26.marta 1980.godine Košarkapkasekcija SŠC «Akif Šeremet» na zonskom takmičenju u Tuzli u okviru MOI osvojila je treće mjesto. 16.aprila 1980.godine na zonskom takmičenju u okviru MOI u Kladnju muška rukometna sekcija SŠC «Akif Šeremet»,zauzela je prvo,a zenska ekipa drugo mjesto.

Rukometaši Drvoprerađivačke struke šampioni MOI-a

Muška rukometna ekipa SŠC «Akif Šeremet» na republičkom finalu u Tuzli u okviru MOI osvojila je I mjesto i zlatnu medalju.
Muška rukometna ekipa SŠC


Na osnovu rješenja Republičkog komiteta za obrazovanje, kulturu i fizičku kulturu broj:UP-I-03-611-92/81 utvrđuje se da RO SŠC « Akif Šeremet» u Kladnju ispunjava uslove propisane Zakonom o srednjem usmjerenom obrazovanju i vaspitanju za obrazovanje učenika i polaznika za struke i zanimanje (prvi razred) i to: 1. Ekonomka struka -ekonomski tehničar -knjigovođa na sistemu knjigovodstvene obrade 2. Drvno-prerađivačka struka -mašinski oblikovač drveta 3. Ugostiteljsko-turistička struka -kuhar -konobar 4.Hemijsko-tehnološka struka -hemičar-operator Školske 1982/83.godine SŠC ima 24 odjeljenja sa 723 učenika.Učenici se obrazuju za sljedeća zanimanja: -Gimnazija -Ekonomski tehničar -Knjigovođa na sistemu knjigovodstvene obrade -Mašinski oblikovač drveta -Stolar za građevinsku stolariju i namještaj -Mehaničar-operator -Kuhar -Konobar -Zidar -Tesar -armirač -Keramičar -Podopolagač -Konfekcionar tekstila Školske 1983/84.godine SŠC ima 20 odjeljenja sa 585 učenika. Nova struka u SŠC od ove školske godine je Metalska struka (zanimanje bravar). U školskoj 1983/84.godini učenici se obrazuju za slijedeča zanimanja: -Ekonomski tehničar -Knjigovodja na sistemu knjigovodstvene obrade -Mašinski oblikovač drveta -Stolar za građevinsku stoloariju i namještaj -Kuhar -Konobar -Zidar,tesar,keramičar i podopolagač -Konfekcionar tekstila -Bravar Školske 1985/86.godine SŠC «Akif Šeremet» ima 20 odjeljenja sa 646 učenika. Od 02-03.maja 1986.godine članovi literarne sekcije SŠC «Akif Šeremet», pod vođstvom prof. Fijuljanin Hamdije učestvovali su na najvećoj srednjoškolskoj pjesničkoj manifestaciji Jugoslavije, koja je održana u Kikindi. Školske 1986/87. godine RO SŠC «Akif Šeremet» ima 21 odjeljenje sa 661 učenikom.Učenici i polaznici se obrazuju za sljedeća zanimanja: -bravar -tehničar finalne obrade -mašinski oblikovač drveta -konfekcionar tekstila -tekstilni tehničar -konobar -kuhar finansijsko-bankarski tehničar RO SŠC «Akif Šeremet» ispunjava uslove utvrđene Normativom za projektovanje i građenje zgrade srednjih škola u SR BiH.Škola ima nastavna sredstva i opremljene radionice za stručno-teoretsku i praktičnu nastavu. U školskoj 1988/99. godini u 21 odjeljenje upisano je 640 učenika,koji se obrazuju u okviru mašinske,drvoprerađivačke i tekstilne struke. 29.oktobra 1988.godine nastavnici SŠC «Akif Šeremet», obišli su Sajam knjiga i učila u Beogradu.Tom prilikom nabavljen je dio potrebnih nastavnih sredstava i učila. 10.maja 1989.godine muška košarkaška ekipa SŠC «Akif Šeremet» na regionalnom takmičenju u okviru MOI u Zvorniku zauzela je drugo mjesto. Školske 1989/90.godine SŠC «Akif Šeremet» ima 21 odjeljenje sa 562 učenika.Učenici se obrazuju za sljedeća zanimanja: -bravar -tehničar finalne obrade -mašinski oblikovač drveta -konfekcionar tekstila -tekstilni tehničar Školske 1991/92.godine SŠC «Akif Šeremet» imao je 19 odjeljenja. Evidentno je smanjenje broja ščenika koji se obrazuju u SŠC «Akif šeremet». 01.aprila 1992.godine izvršena je provala u zgradu SŠC «Akof Šeremet» (obijena je kancelarija direktora i sekretara,kao i zbornice) ali bez nanesene materijalne štete. U 1992.godini sve je evidentniji bio izostanak sa nastave učenika srpske nacionalnosti što dovodi do poremećaja u toku nastavnog procesa i do povremenih prekida nastave pa je zbog toga 04.maja 1992.godine obustavljeno dalje izvođenje nastave u školskoj 1991/92.godini. Međutim zbog ratne situacije donijeta je odluka da se svi učenici mogu upisati u naredni razred. Zbog ratnih dejstava školska 1992/93.godina je počela sa zakašnjenjem. Nastava u školskoj 1992/93.godini počela je 18.maja 1993.godine.SŠC «Akif Šeremet» imao je 17 odjeljenja.Nastava se zbog ratnih dejstava u početku odvijala u podrumskim prostorijama RO «Šumarstvo» i u «Domu kulture», a kasnije i u samoj zgradi SŠC «Akif Šeremet». U Kladnju se tokom 1992.godine i početkom 1993.godine našao veliki broj prognanih i raseljenih lica uglavnom iz Podrinja. SŠC «Akif Šeremet» je prihvatio na dalje školovanje sve učenike iz reda prognaničke i izbjegličke populacije.

Novo ime
«MUSA ĆAZIM ĆATIĆ»

Od školske 1993/94.godine naša škola nosi naziv Javna Mješovita srednja škola «Musa Ćazim Ćatić» i kao takva upisuje se u Registar srednjih škola pod rednim brojem 100 na strani 100., a na osnovu rješenja Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta RbiH broj:UP-I-03-611-1521/94. Na zahtjev SO Kladanj Sekretarijat društvenih djelatnosti okruga Tuzla uputio je zahtjev Ministarstvu obrazovanja,nauke,kulture i sporta da izda rješenje kojim se omogućava upis učenika u I razred opće gimnazije u okviru MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» u Kladnju koji ispunjava uslove za obrazovanje učenika po nastavnim planovima i programima opće gimnazije,tehničke i srodne škole i stručne škole i to: 1.U I razredu opće gimnazije 2.U I razredu tehničke škole-Tehničar finalne obrade drveta 3.U I razredu stručne škole za zanimanja: -mašinski oblikovač drveta -bravar U školskoj 1993/94.godini MSŠ»Musa Ćazim Ćatić» imala je 17 odjeljenja. Nastava u školskoj 1993/94.godini počela je 13.septembra 1993.godine. Zbog čestog granatiranja grada često je dolazilo do prekida nastavnog procesa.U toku čestih granatiranja grada, februara 1994.godine i zgrada MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» pogođena je sa dva projektila čime je na krovu zgrade pričinjena znatna šteta. Nastava u školskoj 1993/94.godini je završena 28.jula 1994.godine. Školske ratne 1994/95.godine MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» imala je 16 odjeljenja.Nastava je počela 05.septembra 1994.godine. Nastavni proces i ove školske godine odvijao se u veoma teškim ratnim uslovima. I dalje je izražen nedostatak korisnog školskog prostora (i dalje prizemne prostorije školske zgrade koristi Armija BiH) i dalje nije bilo riješeno pitanje grijanja, izražen je nedostatak udžbenika i školskog pribora, a usljed čestog granatiranja dolazilo je do povremenog prekidanja nastave kao i zbog velike hladnoće ( od 12.decembra 1994.g. do 23.februara 1995.g.). Nastava u školskoj 1995/96.godini počela je 18.septembra 1995.godine, a ovo zakašnjenje uslijedilo je zbog ratnih dejstava. Ove školske godine bilo je 18 odjeljenja sa 526 učenika. Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma,nastava u II polugodištu počela je u nešto normalnijim uslovima.nastava je izvođena u dvije smjene. 20.maja 1996.godine svečano je proslavljen Dan škole.U okviru MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» uz pomoć Italijanske humanitarne organizacije u školskoj 1995/96.godini djelovao je Centar za resocijalizaciju učenika-prognanika. Nastava u školskoj 1996/97.godini je počela 09.septembra 1996.godine. U ovoj godini bilo je 20 odjeljenja sa 520 učenika. Od 27.-31.oktobra 1997.godine, prvi put nakon završetka rata, izvedena je ekskurzija za učenike završnih razreda.Tokom ekskurzije učenici su obišli mađarsku sa dužim zadržavanjem na balatonskom jezeru i Budimpešti. Školske 1997/98.godine MSŠ « Musa Ćazim Ćatić» imala je 19 odjeljenja sa 447 učenika. U januaru 1998.godine izašao je i prvi broj učeničkog lista «Školske novine». Školske 1998/99.godine MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» imala je 18 odjeljenja sa 425 učenika. Već nkoliko godina je bio aktivan problem grijanja školskih prostorija te je stoga početkom ove školske godine Upravni odbor MSŠ «Musa ćazim Ćatić» odlučio da se tom pitanju posveti dužna pažnja i da se pronađu adekvatna rješenja za trajno rješavanje tog pitanja.Problem je konačno riješen decembra 1998.godine kada je izgrađena vlastita kotlovnica za centralno grijanje sa odgovarajučim spremištem nafte. 21.maja 1999.godine obilježen je Dan škole,kojom prilikom su u kulturno-zabavnom i sportskom programu pored učesnika naše škole učestvovali i učenici MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» iz Tešnja. Školske 1999/2000.godine MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» Kladanj imala je 17 odjeljenja sa 418 učenika. U toku ove čkolske godine naša škola je učestvovala na raznim prvenstvima u kojima je osvajala zapažene rezultate kao što su: -na Kantonalnom prvenstvu u odbojci muška ekipa zauzela je treće mjesto -na kantonalnom prvenstvu srednjih škola održanom u Banovićima muška ekipa azuzela je drugo,a ženska treće mjesto. -na kantonalnom takmičenju u organizaciji Crvenog križa «Pružanje prve pomoći» u Gradačcu ekipa MZ Starić- koju čine učenici IV razreda gimnazije: Begić Nevres, Begić Damir, Begić Vahidin, Smajić Mirnes, Ahmetović Vanis i Ahmećanović Nejla zauzela je prvo mjesto. Na federalnom prvenstvu u Hadžićima zauzela je četvrto mjesto. Ova ekipa je kao nagradu za njihove dosadašnje rezultate išla u Norvešku 20 dana finansiranjem Norveške organizacije Crvenog križa. Školske 2000/01.godine u MSŠ «Musa Ćazim Ćatić» upisano je 432 učenika. Zbog smanjenja interesa roditelja i učenika za upis u drvoprerađivačku struku školske 2000/01.godine nije vršen upis u istu,ali je u okviru MSŠ «Musa Ćazim Ćatić», zbog izraženog interesa i iskazane potrebe, otvorena nova ugostiteljska struka za zanimanje konobar-kuhar. 2001.godine navršava se 40 godina od osnivanja srednje škole- Gimnazije u Kladnju, pa se Nastavničko vijeće i Upravni odbor odlučili da se proslavi jubilej.

«Naša školo. Bila si juče. Postojiš danas. Tvoje sutra će trajati. Ti si spona težnji i ideala, most preko koga se prelazilo iz decenije u deceniju, iz ideologije u ideologiju, iz zamisli u djela. Ti si život, jer si život.Ti si putokaz ne samo kuda treba ići, već i kako ići da se stigne u luku htijenja!!!!»

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |