Početna » SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BIHObjavljeno: 25.11.2020.g.

SRETAN DAN DRŽAVNOSTI BIH Čestitka povodom Dana državnosti BiH
Dan državnosti Bosne i Hercegovine 25.novembar

Prije nekoliko dana (21.novembra) navršila se četvrt stoljeća od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Članovi bosanskohercegovačkog pregovaračkog tima već su u Dejtonu ocijenili da se radi o nepravednom miru ali, rukovođeni starom latinskom izrekom "pax optima rerum (mir je najbolje rješenje)“, željeli su zaustaviti dalje krvoproliće u kojem su Bosanci i Hercegovci platili najvišu cijenu. Računali su da će Bosna I Hercegovina, zahvaljujući domaćim progresivnim snagama, prevazići podijele i izrasti u naprednu demokratsku državu. Od gubitka samostalnosti srednjovjekovne Bosne, promjene državno-pravnih okvira unutar kojih je bila naša zemlja vršene su ili u režiji velikih sila ili u interesu susjednih zemalja. Međutim, te promjene praćene su i nastojanjima domaćih progresivnih snaga da se ili obnovi državnost Bosne I Hercegovine ili zaštiti njen teritorijalni integritet i državno-pravni subjektivitet. Zato se osim 25.novembra 1943.treba prisjetiti i 27.jula 1878. kada je formirana Narodna vlada BiH I bar na kratko obnovljena nezavisnost naše zemlje i 28.juna 1921. kada je Ustavom Kraljevine SHS zagarantovana nepovredivost granica BiH. Državni centralizma ili hegemonija Srbije u Kraljevini SHS, odnosno Kraljevini Jugoslaviji, pravdan je tzv. „nacionalnim unitarizmom“ – tvrdnjom da cijelom teritoriju Kraljevine živi samo jedan narod. Za sve vrijeme postojanja Kraljevine SHS/Jugoslavije nacionalno pitanje ostaje neriješeno. Komunistička partija Jugoslavije, koja je 1941.godine postala avangarda – idejni vođa narodno-oslobodilačkog pokreta u okupiranoj Jugoslaviji, rješenje nacionalnog pitanja vidi u preuređenju Jugoslavije na federativnom principu. Zato je jedna od najvažnijih odluka prvog zasijedanja AVNOJ-a bila da se pristupi formiranju zemaljskih antifašističkih vijeća. Sa formiranjem ZAVNOBiH-a ( Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne iI Hercegovine) kasnilo se iz dva razloga. Prvo, najveće vojne operacije i većina neprijateljskih ofenziva vođenih u Jugoslaviji tokom II svjetskog rata, vođene su na prostoru BiH, a baš 1943. to su čuvene I herojske bitke na Neretvi i na Sutjesci. Drugo, sve do boravka Tita u Kladnju ljeta 1943., u vrhu Komunističke partije Jugoslavije nije postojao jesan stav o statusu Bosne i Hercegovine u budućoj jugoslavenskoj federaciji. Postojala je dvojba da li Bosni i Hercegovini dati samo autonomiju ili podijeliti BiH između susjednih zemalja. Tada su Tito i njegovi bliži saradnici prihvatili mišljenje Avde Hume i Rodoljuba Čolakovića da su raniji stavovi o samo autonomiji BiH prevaziđeni, te da bi svaka podjela BiH škodila svim njenim narodima, pa i Jugoslaviji u cjelini. Argumenti u korist ravnopravnosti Bosne i Hercegovine sa drugim jugoslavenskim federalnim jedinicama bili su historijsko opravdanje državnosti BiH i činjenica da je BiH od svih zemalja dala najveći doprinos uspjehu narodno-oslobodilačkog pokreta u Jugoslaviji. Odlučeno je da BiH u svemu mora biti jednako-pravna sa ostalim članicama buduće jugoslavenske federacije i da se, zato, ubrzaju pripreme za osnivanje zemaljskog antifašističkog vijeća Bosne i Hercegovine S toga, svega četiri dana prije planiranog II zasijedanja AVNOJ-a na kojem će biti proglašena nova Demokratska Federativna Jugoslavija, održana je osnivačka skupština ili prvo zasijedanja ZAVNOBIH-a ( Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine). Tada 25.novembra 1943.godine, 274 delegata iz cijele BiH konstituišu ZAVNOBIH kao općenacionalno i općepolitičko predstavništvo narodno-oslobodilačkog pokreta u BiH. U praksi ZAVNOBIH je bio najviši organ nove narodne vlasti u BiH. Usvojeni su Rezolucija ZAVNOBIH-a i Proglašen narodima BiH u kojima se ističe da u buduće BiH i njene narode u zemlji i ministarstvu mogu predstavljati samo ZAVNOBIH i AVNOJ. Odlučeno je da BiH, koja, nije ni srpska, ni hrvatska, ni muslimanska, već i muslimanska i hrvatska I srpska „ voljom svojih ravnopravnih naroda i građana, uđe u buduću jugoslavensku federaciju kao jedna njena federalna jedinica ravnopravna sa ostalim južnoslavenskih zemljama. Na prvom zasijedanju ZAVNOBIH-a izabrano je njegova Predsjedništvo i delegacije od 58 članova, koja će predstavljati BiH na II zasijedanju AVNOJ-a i na kojem je proglašena nova Demokratska Federativna Jugoslavija. Na ovaj je način ZAVNOBIH 25.novembra 1943. obnovio (ne postavio, već obnovio) hiljadu godina stare temelje državnosti BiH. Dan državnosti Bosne i Hercegovine je prilika, ali i naša je trajna obaveza, da se sjetimo svih koji su dali bilo kakav doprinos očuvanju Bosne i Hercegovine i njenih vrijednosti, a naročito onih koji su zato dali svoje živote. Čestitam vam u ime uposlenika JU Mješovite srednje škole “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj i svoje lično ime Dan državnosti Bosne i Hercegovine!

Dan državnosti je obilježen i u saradnji sa Općinom Kladanj.
Izaberi koliko želis slika u jednom redu:
Posjetite nas

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |