Početna » TERMINI POLAGANJA MATUREObjavljeno: 22.05.2020.g.

TERMINI POLAGANJA MATURE Shodno članu 10, stav c) i člana 19. Pravilnika o polaganju maturskog ispita u gimnaziji, tehničkoj i umjetničkoj srednjoj školi na području Tuzlanskog kantona, „Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj 2/19 i u skladu sa Odlukom Ministarstva obrazovanja i nauke TK br. 10/1-34-10492/20 od 21.05.2020. godine, u periodu od 15.06.2020. godine do 23.06.2020. godine, održati će se eksterna matura/ekst Molimo pogledajte ovdje:
TERMINI POLAGANJA MATURE
Posjetite nas

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |