Početna » PROFESIONALNA ORIJENTACIJAObjavljeno: 11.12.2018.g.

PROFESIONALNA ORIJENTACIJA U skladu sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2016-2020.godina, odnosno Operativnim/Akcionim trogodišnjim planom sa Finansijskim okvirom mjera 2.1.2.3.Profesionalna orijentacija namijenjena djeci u završnim razredima osnovnih i srednjih škola, a u vezi sa dopisom broj 10/1-38-020807/17 od 05.09.2017.godine dostavlja se izvještaj. Predavanje je organizirano učenicima četvrtog razreda gimnazije (jedno odjeljenje), učenicima šumarske tehničke škole (jedno odjeljenje) i učenicima drvoprerađivačke škole (jedno odjeljenje) 11.decembra 2018.godine, a u saradnji sa predstavnicima kompanije Bingo koji se smatraju izuzetno uspješnim privrednim subjektom na području cijele Bosne i Hercegovine. Učenike su upoznali sa osnivanjem kompanije, razvojem, napretkom, brojem centara sa kojima kompanija raspolaže, načinom proizvodnje. Također, učenici su imali priliku pogledati i novogodišnji slogan koji kompanija Bingo priprema za 2019.godinu. U prilogu se nalaze fotografije sa predavanja.
Izaberi koliko želis slika u jednom redu:
Posjetite nas

Web dizajn Rifet Gazdić & Senahid Gazdić | Početna | Vrh |