Zaposlenici naše škole

Salihović Alisa, pedagog

Halilović Muriz, direktor

Kanjić Gordana, prof. hemije

Hasić Senad, prof. demokratije

Imamović Ulfeta, prof. geografije

Gogić Dževad, prof. ekonomske grupe predmeta

Halilović Muradifa, prof. matematike

Šarac Muhamed, prof. stručnih predmeta

Imamović Elvisa, prof. njemačkog jezika

Gazdić Senahid, prof. informatike i stručnih predmeta

Zlatarević Sanela, prof. bosanskog jezika i književnosti

Selić Muamer, prof. fizike

Šarenac Irma, prof. engleskog jezika

Halilović Dževad, prof. historije

Halilović Mirsada, prof. matematike

Numanović Elvis, prof. ekonomske grupe predmeta

Kladanjčić Džemka, prof. ek. grupe predmeta

Demirović Mirza, prof. biologije

Ahmetspahić Amirela, prof. bosanskog jezika

Krekić Elvis, prof. tjelesnog i zdravstvenog odgoja

Šahinović Hidajeta, prof. šum. grupe predmeta

Jakupović Eldar, prof. šum. gr. predmeta

Tučić Sanela, prof. bosanskog jezika

Habibović Irfan, prof. šum. gr. predmeta

Hasanamidžić Tijana, prof. engleskog jezika

Dolić Emir, prof. tjelesnog i zdr. odgoja

Sprečić Mirsada, prof. sociologije i filozofije

Hasanbašić Mirsada, prof. friz. grupe

Jagodić Emina, nast. prak. nast.-frizeri

MSŠ Kladanj 2014 - sva prava zadržana | Web dizajn Rifet Gazdić & Web Tim | Početna | Vrh |